CNH heeft een uitgebreide geschiedenis die in 1988 is begonnen. In dat jaar heeft Kees Visser als hobbyist en leerling verpleegkundige een Bulletin Board System (BBS) opgezet voor het online uitwisselen van e-mail en bestanden. In het begin waren het alleen wetenschappers en nerds die hiervan gebruik maakten. Al snel kreeg hij bekendheid via de vakpers en in 1991 heeft de toen opgerichte vakbond NU'91 dit initiatief geadopteerd. 

Voor & door de beroepsgroep ...

Eind 1993 is besloten om dit initiatief zelfstandig voort te zetten onder de naam Care Net Holland (CNH). Op 23 februari 1994 is de stichting formeel opgericht.  Inmiddels waren er meerdere bestuurders en kreeg CNH de kans om het nieuw opgerichte Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LCVV) te ondersteunen. CNH ging uiteindelijk het totale systeembeheer voor LCVV, NU'91, Sting en AVVV verzorgen.

ZorgPortaal.nl ...

Dankzij dit contact en de opkomst van Internet was het mogelijk om circa 90 beroepsorganisaties te ondersteunen bij de realisatie van hun Internet project. Eind 1999 is in samenwerking met LCVV, NU'91 en AVVV (huidige V&VN) besloten om een landelijk ZorgPortaal op te zetten. Een digitale verzamelplaats voor de beroepsgroep.

Overdracht naar ComboData B.V.

Financieel waren er weinig mogelijkheden en is er destijds voor gekozen om de exploitatie uit te besteden aan ComboData B.V., een nieuw bedrijf waar externe investeerders uitgenodigd werden om te investeren. drs. R. van Oosten en Kees werden aangesteld als directie. CNH bleef eigenaar van de domeinnamen. Dankzij de opkomst van Internet was er in die tijd veel mogelijk en tientallen organisaties als ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, NU'91, PGGM, Elsevier gezondheidszorg, etc. gingen het ZorgPortaal.nl (tijdelijk) ondersteunen.

Terug naar CNH ...

Bijna 15 jaar later (2014) is ComboData B.V. formeel gestopt met haar activiteiten en heeft het inmiddels vrijwillige bestuur van CNH de exploitatie weer overgenomen. Echter met aanzienlijk minder middelen en mogelijkheden. De eerste jaren waren succesvol te noemen. In 2016 werden gemiddeld een half miljoen unieke bezoekers bereikt via de kanalen van CNH.

Een noodzakelijke keuze voor kwaliteit ...

Door een ingrijpende chronische ziekte en persoonlijke veranderingen zijn Kees en enkele vrijwilligers enige tijd beperkt in hun mogelijkheden. Het e.e.a. heeft grote invloed voor de continuiteit en ambities van CNH. Om de kwaliteit van de nieuwsvoorziening te blijven garanderen en het contact met vaste bezoekers en (pers)relaties te behouden is in de loop van 2017, met tegenzin, besloten om een groot aantal activiteiten te stoppen / pauzeren en alle aandacht te richten op de continuiteit en kwaliteit van de nieuwsvoorziening / ZorgKrant.nl. 

2024 en verder ...

Vanaf 2024 zal de aandacht weer uitgaan naar nieuwe activiteiten ...