De stichting Care Net Holland (CNH) bestaat in 2024 ruim 30 jaar!

Als pionier heeft CNH zich structureel ingezet om de digitale uitwisseling van kennis en ervaring binnen de Nederlandse zorg- en welzijnssector te bevorderen.

In de loop van de jaren is de rol, activiteiten en organisatie aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

Maak hieronder uw keuze en lees meer over onze achtergrond, doelgroep, etc.