Zoals u binnen het hoofdstuk "geschiedenis" kan lezen behoort CNH tot de pioniers als het gaat om het bevorderen van de online kennisdeling binnen de Nederlandse zorg en welzijnssector.

Wij hebben een hoop geleerd van onze successen en fouten.

Nog dagelijks bereiken wij duizenden belangstellenden, echter met aanzienlijk minder middelen en mankracht!.

Enkele bestuurders en (oud) medewerkers hebben een achtergrond als ICT-er, marketeer en/of zorgprofessional en zijn nog vanaf de start betrokken bij CNH. Wij realiseren geen websites en applicaties meer voor derden en vrijwel alle CNH bestuurders en medewerkers zijn op vrijwillige basis actief. Wel stellen wij, waar mogelijk en wenselijk, onze ervaringen en kennis beschikbaar aan derden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met CNH.