Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons verklaring (CC BY-NC 4.0) van toepassing.

Dit houdt in dat (niet commercieel) hergebruik van de inhoud van deze site (cnh.nl) is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Uitzondering voor beeldmaterialen en content van partners

Een aantal rechten zijn in handen van derden. Op content van derden zoals de gebruikte foto's, video's, infographics of andere vormen van beeld is de CC-verklaring niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om het beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat het wel is toegestaan. Daarnaast:

  •     Octrooirechten en merkrechten.
  •     De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.
  •     Alle overige websites / domeinnamen van de stichting Care Net Holland (CNH). Per domein / website zijn de copyright voorwaarden aangegeven.


Hergebruik inhoud ...

Commercieel hergebruik is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de stichting Care Net Holland (CNH). Bij niet commercieel hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding verplicht. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de stichting Care Net Holland zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Neem bij twijfel contact op met CNH.