Actieve websites …

Naast Op dit moment heeft CNH slechts drie websites voorzien van eigen content:

 • CNH.nl
 • ZorgKrant.nl
 • ZorgPortaal.nl

CNH.nl is de algemene website van de stichting en geregistreerd op 30 maart 1996. Binnen deze website informatie over de doelstellingen, vrijwilligers, activiteiten en contactgegevens.

ZorgKrant.nl heeft vanaf april 2000 een eigen domeinnaam en omvat actueel nieuws en blogs m.b.t. de Nederlandse zorg en welzijn. Tevens een archief van honderden cartoons m.b.t. de zorg.
Ga naar ZorgKrant.nl

ZorgPortaal.nl heeft van 2000 tot 2018 een centrale rol gespeeld binnen het ZorgPortaal.nl netwerk. Een geavanceerd en succesvol netwerk met ruim duizend aangesloten (zorg)organisaties en tienduizenden zorgprofessionals. Op dit moment zijn de meeste ZorgPortaal.nl onderdelen afgesloten. Binnenkort zal ZorgPortaal.nl verwijzen naar een selectie websites / zorgportalen.

Voormalige / niet (meer) actieve websites …


screen zj 2004 200  screen zk 200  screen zp 2004 200  screen stem 200


Naast de vele websites voor derden heeft CNH, veelal in samenwerking met derden, een aantal eigen websites geëxploiteerd. Inmiddels zijn deze opgegaan binnen de huidige websites, overgedragen aan derden of beëindigd.

 • ZorgJob.nl
 • ZorgForum.nl
 • ZorgAgenda.nl
 • ZorgThema.nl
 • ZorgOpleiding.nl
 • ZorgStore.nl
 • ZorgGame.nl
 • ZorgBoek.nl
 • ZoekZorg.nl
 • ZorgPolitiek.nl
 • ZorgProf.nl
 • ZorgCommunity.nl (onvoltooid)
 • Vraaggestuurdezorg.nl
 • Zorg.nl (in 2018 overgedragen aan derden)